Педантът в строителството
 
 
 
 
     
 
- Институции свързани със строителната дейност:
 
Българска стопанска камара - Пловдив
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта
Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на земедеделието и продоволствието
Държавна агенция по горите
Дирекция за нацинален строителен контрол (ДНСК)
Българска търговско-промишлена палата
Търговско-промишлена камара - Пловдив
Камара на строителите в България
Българска стопанска камара
РНТС по строителство - Пловдив
Съюз на архитектите в България (САБ)
Камара на архитектите в България (КАБ)- КАБ - Пловдив, тел. 032/632291
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)
КИИП - областна колегия Пловдив
Национална асоциация строителство
Национално сдружение "Недвижими имоти"
Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)
Национален инсталационен съюз
Българска предприемаческа камара
Българска браншова камара "Пътища"
Съюз за стопанска инициатива
Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"
Агенция по кадастъра
Регистър на обществените поръчки
Областна администрация - София
Областна администрация - Пловдив
Областна администрация - Варна
Областна администрация - Бургас
Областна администрация - Русе
Областна администрация - Кърджали
Столична община
     
   
.: Начало : Проекти : Услуги : Нормативи : Кариери : Контакти :.